Rasveta d.o.o
Pribojska 1 Subotica
tel: +381 24 553 320
tel: +381 24 553 128
Telefax +381 24 522 725
rasvetadoo@open.telekom.rs

"Rasveta" Izgradnja i održavanje elektroenergetskih objekata,signalizacione i komunalne opreme, d.o.o Subotica