Rasveta d.o.o
Pribojska 1 Subotica
tel: +381 24 553 320
tel: +381 24 553 128
Telefax +381 24 522 725
rasvetadoo@open.telekom.rs

Kontakt

Rasveta D.o.o SUBOTICA

Izgradnja i održavanje elektroenergetskih objekata signalizacione i komunalne opreme

Sedište firme: Pribojska 1 Subotica

Šifra delatnosti : 4321

Tek. Računi : 220-108390-66 , 275-0010221847217-76

tel: +381 24 553 320

tel: +381 24 553 128

Telefax +381 24 522 725

email: rasvetadoo@open.telekom.rs